Usługi BHP


Organizujemy szkolenia z zakresu BHP i zapewniamy firmom outsourcing BHP i PPOŻ. Podczas współpracy oferujemy merytoryczne wsparcie telefoniczne i online.

Szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych i robotniczych.


Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz pracowników służby BHP.


Szkolenia metodą tradycyjną - stacjonarnie w siedzibie naszej spółki lub klienta w formie wykładów. Elastyczne terminy spotkań.

Szkolenia w postaci e-learningu poprzez dostęp do prezentacji multimedialnych z lektorem bądź samokształcenie kierowane (opracowania w formie pdf).

Konsultacja i weryfikacja dokumentacji BHP w firmie. Obniżamy ryzyko wypadków przy pracy i problematycznych kontroli, kreując jednocześnie świadomość bezpiecznej pracy.

Oceny ryzyka zawodowego zatrudnianych pracowników, instrukcje BHP i PPOŻ, IBWR oraz postępowania powypadkowe.

Outsourcing BHP i PPOŻ

Stawiamy na profesjonalizm i bezpieczeństwo. Dlatego proponujemy nie tylko pomoc w zakładaniu działalności, ale również w organizacji szkoleń BHP dla pracowników, pracodawców i osób kierującymi pracownikami. Dodatkowo w ramach outsourcingu oceniamy warunki i dokumentację BHP i PPOŻ, pomagając jednocześnie firmom zastosować się do wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko zagrożenia kar za ich nieprzestrzeganie. Dzięki naszej usłudze zyskasz pewność i spokój podczas kolejnych kontroli instytucji zewnętrznych, np. Państwowej Inspekcji Pracy czy Straży Pożarnej.

Szkolenia BHP – stacjonarnie i online

Nasza propozycja obejmuje także niezbędne szkolenia! Niezależnie od branży przeprowadzimy szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach. Proponujemy wykłady stacjonarne oraz online z lektorem lub na bazie autorskich materiałów. Wspomagamy prowadzenie firmowej dokumentacji, sporządzamy obowiązkowe oceny ryzyka zawodowego zatrudnianych pracowników, a także instrukcje BHP i PPOŻ, IBWR.